TJÄNSTER


En totallösning inom bygg för företagare och privatpersoner

Våra tjänster omfattar ny- och ombyggnation, uthyrning av personal samt byggservice av kontor, bostäder, industrilokaler. Vi arbetar med allt från enkla byggjobb till totalentreprenader där vi samordnar kompetenser inom olika installations- och teknikområden.


BYGGSERVICE

International Mästerbyggarna bygger badrum, bastu, kök, snickrar, renoverar, kalkar, murar, putsar, lägger tak, byter fönster, dränerar, stenlägger, carport, garage, verandor, altaner, terrasser, staket, grindar. Ja, vi kan t.o.m. bygga hus och mycket mer. Våra hantverkare är engagerade, ansvarstagande, serviceinriktade och kunniga och vana att arbeta i hem och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt.

BYGGPRODUKTION

International Mästerbyggarna bygger alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform.

International Mästerbyggarnas kompetens ligger i att förstå hur och var människor vill leva och bo. Vår styrka är också att vi kontrollerar och kan hela processen - från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt – International Masterbyggarna Sweden AB.

I alla våra bostäder använder vi bra material och beprövade metoder. Att vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi som en självklarhet.

Exempel på våra koncept:

- Småhus

- Flerbostadshus

- Senior- och trygghetsboende

- Studentboende

- Energi smarta bostäder

UTHYRNING AV PERSONAL

Behöver ni hyra in personal till ett eller flera olika projekt? Då har ni kommit helt rätt. Många av er vet att hyra in personal istället för ha egna anställda vinner man mycket på. Vi hyr ut duktiga personal som har en lång erfarenhet bakom sig inom byggbranschen. Hör av er för mer information gällande uthyrning av personal så löser vi det tillsammans!