OM OSS


International Mästerbyggarna Sweden AB är ett byggföretag. Vi bygger alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform.

Vår kompetens ligger i att förstå hur och var människor vill leva och bo. Vår styrka är också att vi kontrollerar och kan hela processen - från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt – International Mästerbyggarna.

I alla våra bostäder använder vi bra material och beprövade metoder. Att vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi som en självklarhet.

Vår Byggservice utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten, service åt fastighetsbolag och industri, om- och tillbyggnader, lägenhets-, badrums- och köksrenoveringar, stambyten med mera.

Våra hantverkare är engagerade, ansvarstagande, serviceinriktade och kunniga och vana att arbeta i hem och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt.

Byggservices verksamhet är av löpande karaktär, t ex underhålls- och reparationsarbeten som utförs utan fast arbetsplatsorganisation.