Vi gör det tillsammans - Ni föder idén & Vi gör jobbet!

© Everyone should be able to afford high quality

STARTSIDA


Hej & Varmt Välkomna!

International Mästarbyggarna är ett Internationell byggföretag med bred verksamhet, lång erfarenhet & kunniga medarbetare. Vi utför både bostadsproduktion & byggservice för både privatpersoner och företag. Vår kompetens ligger i att förstå hur och var människor vill leva och bo.

Vi lägger stor vikt vid förberedelser, kommunikation och dokumentation. Vi vill att du som kund är fullt införstådd i projektet, kostnaden och tiden det kommer att ta. Med endast egna anställda i alla led kan vi säkerställa att ditt ärende får fullt fokus under hela projektet och blir färdigt i tid och inom budget.

Med korta beslutsvägar, ett situationsanpassat arbetssätt samt en öppen och ärlig kunddialog är vårt syfte att skapa långsiktiga relationer och en trygghet för kunder, leverantörer och partners.

Vår styrka är också att vi kontrollerar och kan hela processen - från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt – International Mästarbyggarna


Våra samarbetspartner:

HOS OSS FÅR DU ALLTID:

- Konkurrenskraftiga priser

- Fast pris

- Oslagbar service

- Dedikerad projektledare

- Hjälp med rotavdrag

- 5 års ansvar